Adres siedziby spółki oraz dane rejestrowe:

PUNKT RECYCLING EVRA Sp. z o.o. Sp. K.
64-600 Oborniki
Ul.Kowanowska 19

NIP: 6060094189 

REGON: 360771684

KRS 0000543117

BDO: 000002047

Adres zakładu przetwarzania odpadów:

PUNKT RECYCLING EVRA Sp. z o.o. Sp. K.

64-600 Oborniki
Ul. Kowanowska 19

email l.grobelny@punktrecycling.pl

tel. +48 660 520 070

 

Punkt Zbierania Elektro odpadów:

 

PUNKT RECYCLING EVRA Sp. z o.o. Sp. K.

03-750 Warszawa
Ul. Ireny Kosmowskiej 9

email biuro@punktrecycling.pl

tel 22 225 29 30

tel +48 720 911 445

 

PUNKT RECYCLING EVRA Sp. z o.o. Sp. K.

03-994 Warszawa

Ul. Wał Miedzeszyński 672

Email m.borkowski@punktrecycling.pl

Tel +48 534 706 502